Gemeente Beverwijk

Neem 10 willekeurige inwoners van Beverwijk van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:BeverwijkVelsen_150998429

  • 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 3 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen 

Ruim 1.400 Beverwijkers namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente. 

Functioneren en kwaliteit van leven
In Beverwijk vindt 24% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 36% ervaart in lichte mate psychische klachten en 5% in ernstige mate. Verder heeft 19% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (15%) zijn er meer Beverwijkers die één of meer beperkingen hebben. Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen. 

Leefstijl
In Beverwijk heeft 38% matig overgewicht, 14% heeft ernstig overgewicht en 35% beweegt onvoldoende. Beverwijk telt 28% rokers, 8% drinkt overmatig alcohol en 10% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (23%) kent Beverwijk meer inwoners die roken. Dit betreft vooral volwassenen, bij ouderen is er geen verschil. 

Sociale omgeving
In Beverwijk is 34% in lichte mate eenzaam, 8% in ernstige mate, 14% geeft mantelzorg en 13% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Beverwijk was 9% ooit slachtoffer van huiselijk geweld.
In vergelijking met heel Nederland (12%) geven Beverwijkers iets vaker mantelzorg.

Inkomen
In Beverwijk heeft 28% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (23%). Het geldt zowel voor volwassenen als ouderen. 

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Beverwijk is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten. 

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.