Resultaten per gemeente

Voor iedere gemeente is een gezondheidsprofiel aangemaakt. In de samenvatting staan de belangrijkste bevindingen over de gezondheidssituatie van de inwoners van de betreffende gemeente.

Daarnaast worden de cijfers in tabellen gepresenteerd, inclusief regionale en landelijke referentiecijfers.