Kunstgrasvelden

Het RIVM heeft in 2008 geconcludeerd dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), weekmakers en nitrosaminen. Het RIVM beschikte niet over gegevens voor andere stoffen die wijzen op gezondheidsrisico’s. 

Een en ander is na te lezen op de website van het RIVM.
Hier staat in het kort ook enige uitleg over wat rubbergranulaat is, waarvoor het gebruikt wordt en welke onderzoeken gedaan zijn.