Hitteplan

Gezond genieten van het warme zomerweer
In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen ervaren de hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek; voor anderen kan aanhoudende hitte juist een bedreiging zijn voor de gezondheid, zeker voor ouderen. Weet wat u moet doen als het warm wordt!

Wat zijn klachten van hitte?
Warm weer kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.

Uitdroging kan vooral bij ouderen leiden tot verstoring van de bloeddoorstroming van vitale organen (hart, longen, hersenen, nieren) met mogelijk levensbedreigende gevolgen. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen hebben een groter gezondheidrisico. Ook in Nederland zijn elk jaar sterfgevallen te betreuren door aanhoudend warm weer. Zo stierven er in 2010 tijdens de laatste periode van aanhoudend warm weer naar schatting 500 mensen meer dan normaal.  

Wat kunt u doen om ongemak tijdens hitte te beperken?

 • Drink voldoende: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
  Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.
 • Houd uzelf koel: Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12 en 16 uur).
  Tip: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of wandeling. Neem een (voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te warme deken.
 • Houd uw woning koel: Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten.
  Tip: Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.
 • Zorg voor elkaar: Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.
  Tip: Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende hand toe.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over uw gezondheid in relatie tot hitte, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met GGD Kennemerland, Medische Milieukunde, tel: 023 – 5159500. Op werkdagen bereikbaar tussen 09:00-17:00 uur. Of mail uw vraag naar e-mail mmk@ggdkennemerland.nl.

Hebt u gezondheidsklachten of vragen over de gevolgen van uw medicatie tijdens aanhoudende warmte, neemt u dan contact op met uw apotheek of huisarts.

Toekomst
Problemen rondom aanhoudende hitte worden in de toekomst waarschijnlijk erger. Allereerst zullen door toename van de levensverwachting meer mensen tot een risicogroep gerekend worden. Hoge leeftijd gaat gepaard met minder aanpassingsvermogen van het lichaam aan de warmte. Ook een bijkomende ziekte kan extra gevoelig maken voor hitte. Meer over Zorg voor kwetsbare ouderen.

Klimaatstudies geven aan dat een geleidelijke stijging van de temperatuur in de komende decennia waarschijnlijk is. Ook extreme weersomstandigheden zoals hittegolven gaan zich waarschijnlijk vaker voordoen. Overigens is een geleidelijke stijging van de gemiddelde temperatuur op zich geen probleem omdat het lichaam zich daaraan aanpast. Het zijn de pieken in de hitte die gevaarlijk zijn.

Nationaal hitteplan
In 2007 is onder leiding van het ministerie van VWS een nationaal hitteplan opgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tegelijkertijd het Europese samenwerkingsverband Euroheat gestart rondom de hitteproblematiek. Bij het opstellen van het hitteplan is gebruik gemaakt van ervaringen uit andere landen die door Euroheat zijn verzameld. De focus van dit plan ligt op bewustmaking, alertheid en het bieden van handelingsmogelijkheden.
Meer informatie

Hier zijn ook de volgende brochures voor zorgverleners beschikbaar:
- De hitte de baas, koeling in zorginstellingen
- Dehydratie bij ouderen
- Houd het hoofd koel

Zonnebrand
Om zonnebrand te voorkómen is het raadzaam de zon tussen 11 en 15 uur te mijden. Gebruik een zonnebrandcrème (elke twee uur insmeren), een hoed of pet en kleding om de huid te beschermen en gebruik een zonnebril met UV filter. Een zonnebankkuur beschermt overigens niet tegen verbranding door de zon. De huid van kinderen kan makkelijk beschadigd worden door UV-straling. Daarom moeten kinderen tot 16 jaar optimaal beschermd worden met een zonnebrandcrème met factor 30 of hoger. Na het zwemmen altijd opnieuw insmeren als men geen waterbestendig zonnebrandmiddel gebruikt. Houd baby’s in de schaduw en smeer ze ook daar in met zonnebrandcrème.

www.kwf.nl

Zwemmen in natuurwater
Het advies is alleen in natuurwater te zwemmen, dat gecontroleerd wordt. In Midden- en Zuid-Kennemerland zijn dat: de zeestranden, ’t Wed, Binnenmeer Velsen, Westbroekplas, Recreatiegebied Spaarnwoude, Veerplas, Dorregeest en Zwaansmeer. Controle kan uitwijzen dat er problemen zijn met het zwemwater. Zo kan de bacteriële verontreiniging te groot zijn. Er kan een parasiet aangetroffen worden, die zwemmersjeuk geeft. Ook kunnen giftige producten afkomstig van de zogenaamde blauwalg worden aangetroffen, die huidklachten kunnen geven. Het inslikken van water kan maag-/darmstoornissen of zelfs problemen met de lever veroorzaken. In al deze gevallen is het advies niet meer in deze wateren te zwemmen.

http://www.zwemwater.nl/

Tekenbeten
In het duingebied is 1 op 10 teken besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Bij verwijdering van de teek binnen 24 uur kan men ervan uitgaan dat een besmette teek niet de ziekte overbrengt. Controleer altijd ná verblijf in de duinen of er een teek zit en verwijder deze met een tekenverwijderaar, bijvoorbeeld een tekenpincet. Een tekenbeet zelf is geen reden voor een antibioticumkuur. Wél als er daarna een rode plek groter dan 5 cm in doorsnee ontstaat, die in het midden lichter is dan aan de rand. Raadpleeg dan de huisarts. Meer informatie over de ziekte van Lyme en tekenbeten vindt u op onze website bij 'Infectieziekten'.

Voedselvergiftiging
Als voedsel niet goed gekoeld wordt, kunnen bacteriën zich sneller vermenigvuldigen. Haal vlees zo kort mogelijk voor het barbecuen uit de koelkast. Eet alleen vlees dat helemaal gaar is geworden. Kippenpootjes kunnen eerst gekookt worden om te zorgen dat ze helemaal gaar worden. Niet volledig gare hamburgers kunnen de hamburgerziekte (bloederige diarree en zelfs nierproblemen) veroorzaken. Probeer zoveel mogelijk aanbranden te voorkomen.

www.voedingscentrum.nl

Smog
In de zomer kunnen door blootstelling aan ozon de volgende klachten optreden: oog-, neusen keelirritatie, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Met name mensen die zware inspanningen in de buitenlucht verrichten, mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten en ouderen krijgen sneller klachten. De concentratie ozon is aan het eind van de middag en begin van de avond het hoogst. Bij matige smog wordt meestal een voorwaarschuwing gegeven, omdat sommige mensen dan al klachten kunnen krijgen. Bij kans op ernstige smog volgt een officiële waarschuwing om zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen.

www.lml.rivm.nl of Teletekst pag. 711 en 712.