Rook bij een chemische brand

Veel mensen denken dat rook van een brand met chemische stoffen veel gevaarlijker is dan rook van een gewone brand. Een begrijpelijke gedachte, maar het verschil is vaak klein.

Alle rook kan schadelijk zijn. Schone rook bestaat niet. Ook rook die niet van een brand komt, bevat giftige stoffen. Bij het verbranden van chemische stoffen, afval, papier, schoon hout, kaarsen, wierook, tabak of tuinafval komen in alle gevallen chemische stoffen vrij. Bij een chemische brand is er een grotere kans dat er bijvoorbeeld dioxinen (een verbrandingsproduct) worden gevormd. Maar zelfs bij een bos- of heidebrand worden dioxinen gevormd, evenals bij branden in woningen.

Ook vragen mensen zich af of ze een groter risico lopen op kanker door een chemische brand. Bij dit soort branden, maar ook andere branden geldt dat de kans dat u door inademing van de rook van de brand een ernstige ziekte zoals kanker krijgt, uiterst klein is.