Rook bij brand

Blijf uit de rook. Rook is namelijk altijd ongezond. Ga niet kijken bij een brand of ga op voldoende afstand aan de kant staan waar de rook van u afwaait (bovenwinds).

Waarschuw mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven. Komt de rook bij uw huis, ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en roosters en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit.

Is de rook weg, zet dan ramen en deuren open om uw huis goed te ventileren. Lukt het niet  uit de rook te blijven, span u dan zo min mogelijk in. Bij inspanning ademt u meer lucht in en dus ook rook. Hebt u in de rook gestaan, was dan uw kleding. Zo verwijdert u brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding.

Wat doet rook met mijn gezondheid?
Hebt u rook ingeademd, dan kunt u last krijgen van:

  • prikkelende ogen, neus en luchtwegen
  • tranende ogen
  • hoesten

Hoe meer rook u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Bij inademing van veel rook binnenshuis kan een rookvergiftiging optreden door bijvoorbeeld koolmonoxide.

Hebt u (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma? Dan kunt u  een benauwd gevoel krijgen en kortademig worden. In sommige gevallen kunnen mensen een niet-allergische vorm van astma krijgen bij het inademen van grote hoeveelheden rook of regelmatig inademen van rook.

Wat moet ik doen als ik gezondheidsklachten heb?
De meeste klachten na het inademen van rook verdwijnen kort nadat u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt. Irritatie van de ogen kunt u verminderen door de ogen te spoelen met  lauw water.  Hebt u (blijvende) gezondheidsklachten na het inademen van rook? Ga dan naar uw huisarts.