Roet

Bij branden kan een deel van de rook achterblijven in de omgeving in de vorm van roet en andere deeltjes.

Roet krijgt u vooral binnen via hand-mond contact via vieze handen, roetaanslag op speeltoestellen en/of nadat het naar binnen is gelopen met vuile schoenen. Blootstelling is ook mogelijk via het eten van groenten waarop roet aanwezig is.

Wat doet roet met mijn gezondheid?
Het inslikken van grote hoeveelheden neergeslagen roet kan op langere termijn schadelijk zijn. In roet kunnen veel chemische stoffen aanwezig zijn. Dit geldt niet alleen voor roet afkomstig van branden, maar ook voor roet van kachels en (diesel)motoren. Sommige stoffen, bijvoorbeeld PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en dioxinen, zijn kankerverwekkend.

Wat kan ik zelf doen?
U kunt roet binnenkrijgen door vieze handen, via  groenten en speeltoestellen.

• Verwijder zichtbare brokstukken met handschoenen aan. Lever deze in  als klein chemisch afval bij uw gemeente. 

• Was zichtbare roetdeeltjes op uw auto, tuinmeubilair af met warm water en zeep.

• Roet aan uw handen kunt u afwassen met water en zeep.

• Gras in tuinen en speelveldjes kan worden gemaaid.

• Bekijk de speelplekken voor kinderen. Bij zichtbare roetvervuiling van het zand in de zandbak kunt u het beste de bovenste laag weghalen en vervangen door schoon zand.

• Voorkom dat u roet het huis in loopt door uw schoenen buiten te laten staan. U kunt uw schoenen afspoelen met water.

Eten van groente en fruit uit eigen tuin
We raden aan om uit voorzorg groenten en fruit te schillen of te pellen of te wassen. Gewassen die worden geteeld in kassen waarvan de ramen dicht stonden, kunnen gewoon worden genuttigd.