Asbest in rook

Als er in een gebouw (golf)platen van asbestcement aanwezig zijn, kunnen deze bij verhitting kapot knappen. Dan komen er flinters asbestcement vrij.

Deze kunnen meegevoerd worden met de rook die opstijgt boven het vuur. Ze vallen verderop naar beneden, soms dichtbij de brand, soms tot op wel honderd meter afstand. Dichtbij de brand liggen vaak ook grote scherven van de (golf)platen. Tijdens het knappen van de (golf)platen komen ook wat losse asbestvezels vrij. Deze vezeltjes zweven weg met de rook. Bijna altijd zijn dit heel weinig vezels, waardoor het extra risico van asbest in rook heel klein is.

De scherven en flintertjes van de (golf)platen kunnen breken als erop wordt gelopen of gereden. Mensen kunnen het naar binnen lopen met hun schoenen. Dit moet zo veel mogelijk worden voorkomen door bijvoorbeeld de schoenen uit te trekken voor het naar binnen gaan. Bij asbest in een woonwijk na een brand worden er huis aan huis informatie en adviezen gegeven.