Brand, rook en roet en uw gezondheid

Wanneer er brand is in uw buurt, hebt u wellicht vragen over uw gezondheid. Op deze pagina geven wij u informatie over brand, rook en roet en het effect ervan op uw gezondheid.

Met vragen over gezondheid en rook kunt u tijdens kantooruren bellen met het team medische milieukunde via 023-5159500. U kunt ook een e-mail sturen naar mmk@ggdkennemerland.nl.

Let altijd op berichten, bijvoorbeeld via RTV NH, Twitter van Brandweer Kennemerland of NL-Alert. U weet dan bijvoorbeeld in welk gebied de rook zich verspreidt.

Rook bij brand
Rook bij een chemische brand
Asbest in rook
Roet