Bastaardsatijnrups

In het duingebied en op de stranden van Kennemerland komt de bastaardsatijnrups voor. De brandharen van de rups kunnen leiden tot huidirritaties. Het advies is om contact met rupsen, spinsels en nesten te vermijden.

De bastaardsatijnrups is te herkennen aan zijn donkere kleur met twee rode stippen op de rug. Hij is bedekt met bosjes lange geelbruine haren en korte zwarte, brandharen. Hij leeft vooral in duindoorns, maar kan ook voorkomen in meidoorns, sleedoorns, eiken en fruitbomen. De rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder. 

Vermijd contact
De rups heeft brandharen die bij contact gezondheidsklachten kunnen geven, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie van de ogen en de luchtwegen. Ook losse haren, die bijvoorbeeld worden meegevoerd door de wind, kunnen irritaties geven.

Geadviseerd wordt om contact te vermijden met rupsen, spinsels en nesten. Draag bedekkende kleding. Bij aanraking moeten huid en (zonodig) ogen goed met water gespoeld worden. Bij ernstige klachten kan het nodig zijn contact op te nemen met de huisarts.

Andere rupsen
De rups moet niet verward worden met de eikenprocessierups, die hier nog niet gesignaleerd is, of de spinselmot. De rups van de spinselmot kan hele bomen met spinsels bedekken, maar geeft geen gezondheidsklachten. In deze flyer kunt u het verschil zien tussen de bastaardsatijnrups en de rups van de spinselmot.

Meldingen
Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts en meld uw klachten ook bij GGD Kennemerland via het emailadres mmk@ggdkennemerland.nl.

Foto: Jeffrey Koper

Eikenprocessierups