Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost

Startbijeenkomst

13 april 2017 - “Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven”. Deze missie staat tot 15 april centraal in de Week van het Jonge Kind. Wethouder Jur Botter sloot daar naadloos bij aan: “Kinderen hebben het recht om rookvrij te kunnen opgroeien”. Om dit pleidooi te onderstrepen zetten hij met een ferme haal een groene vink en gaf daarmee het startsein voor het project Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost. Professionals in de wijk volgden enthousiast zijn voorbeeld en gaven daarmee aan samen te willen werken aan dit belangrijke thema.

Het project zet in op een rookvrij huishouden met een intensieve integrale wijkaanpak. Centraal staan de gecertificeerde interventie Rookvrij opgroeien en de Rookvrij Regisseur. We gaan onderzoeken of we die interventie kunnen versterken met een gezinscontract voor een rookvrij huishouden. De Rookvrij Regisseur werkt tegelijkertijd aan een Rookvrije wijk. Dat gebeurt via een lokale mediacampagne, het zo rookvrij mogelijk maken van de wijk, en laagdrempelige stoppen-met-roken cursussen. De Rookvrije Wijk wordt ondersteund door gemeentelijke maatregelen, zoals het instellen van rookvrije zones, de eis van rookvrij-zijn als subsidievoorwaarde, en de opname van tabaksontmoediging in beleid dat zich niet primair op gezondheid richt.

Dat roken de belangrijkste vermijdbare veroorzaker is van ongezondheid hoeven wij niemand uit te leggen. Veel professionals in de wijk hebben rokende cliënten en voelen zich soms onmachtig om het rookgedrag te bespreken. Vaak zijn er ook vele andere problemen om aan te pakken en het vertrouwen is soms fragiel. Voor ons een uitdaging om samen met deze professionals manieren te ontdekken en te ontwikkelen waarmee zich gesteund voelen in hun praktijk van alle dag. Alleen als we rookgedrag bespreekbaar maken kunnen we ons doel “Rookvrij is de norm” bereiken.

De integrale aanpak komt naar voren door inzet op de vijf pijlers van integraal gezondheidsbeleid: we richten maatregelen op een rookvrije leefomgeving; we stimuleren dat regels–in huis en in de wijk- aangepast worden; ouders en kinderen worden voorgelicht over de invloed van meeroken en we voeren campagnes uit in de wijk. We vragen ouders naar hun rookgedrag en bespreken dit met hen en ook verwijzen we hen naar ondersteuningsaanbod zoals een stoppen met roken cursus.

Het draagvlak onder de professionals is een belangrijke voorwaarde om samen te werken aan de doelstelling om meer rookvrije huishoudens en een normverandering te realiseren in de wijk. We willen vooral het eigenaarschap leggen bij de mensen die in de wijk werken en wonen. Door de intensieve wijkaanpak in combinatie met het draagvlak hebben we al twee belangrijke succesfactoren in handen!